Saturday, March 7, 2015

India - Republic - Rupee (decimalized, 1957-date); Naya Paisa 1957-1961 Bronze, 1 Naya Paisa 1962-1963 Nickel-brass and 1 Paisa 1964 Nickel-brass

Available for Rs. 60/-

 • 5 X 1 Naya Paisa 1957-1961 Bronze – 1.5 g – ø 16 mm KM# 8,
 • 2 X 1 Naya Paisa 1962-1963 Nickel-brass – 1.51 g – ø 16 mm KM# 8a,
 • 1 X 1 Paisa 1964 Nickel-brass – 1.48 g – ø 16 mm KM# 9

 • 5 X 1 Naya Paisa 1957-1961 Bronze – 1.5 g – ø 16 mm KM# 8,
 • 2 X 1 Naya Paisa 1962-1963 Nickel-brass – 1.51 g – ø 16 mm KM# 8a,
 • 1 X 1 Paisa 1964 Nickel-brass – 1.48 g – ø 16 mm KM# 9

 • 5 X 1 Naya Paisa 1957-1961 Bronze – 1.5 g – ø 16 mm KM# 8,
 • 2 X 1 Naya Paisa 1962-1963 Nickel-brass – 1.51 g – ø 16 mm KM# 8a,
 • 1 X 1 Paisa 1964 Nickel-brass – 1.48 g – ø 16 mm KM# 9

 • 5 X 1 Naya Paisa 1957-1961 Bronze – 1.5 g – ø 16 mm KM# 8,
 • 2 X 1 Naya Paisa 1962-1963 Nickel-brass – 1.51 g – ø 16 mm KM# 8a,
 • 1 X 1 Paisa 1964 Nickel-brass – 1.48 g – ø 16 mm KM# 9No comments:

Post a Comment